แนะนำ

โปรแกรมช่วยโหลด


FlashgetIDMGetRightโปรแกรม Extract File


7.zip


Winrar (32bit)
Winrar (64bit)Winzip

Site Info

ชั้นประถมศึกษา
Link สำรอง เลือกโหลด แทนกันได้
ที่ ชื่อไฟล์ Download Box Dropbox
1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001
Link1 Link2 Link3
2 ภาษาไทย พท11001
Link1
Link2
Link3
3 วิทยาศาสตร์ พว11001
Link1
Link2
Link3
4 คณิตศาสตร์ พค11001
Link1
Link2
Link3
5 ศิลปศึกษา ทช11003
Link1
Link2
Link3
6 สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002
Link1
Link2
Link3
7 เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001
Link1
Link2
Link3
8 การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม สค11003
Link1
Link2
Link3
9 ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002
Link1
Link2
Link3
10 การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003
Link1
Link2
Link3
11 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002
Link1
Link2
Link3
12 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001
Link1
Link2
Link3
13 สังคมศึกษา  สค11001
Link1
Link2
Link3
14 ทักษะการเรียนรู้ ทร11001
Link1
Link2
Link3

Download ทีละไฟล์ หรือรวมแฟ้มก็ได้

Link ดาวน์โหลด จาก   Mediafire  

Link Donwload จาก   SkyDrive.live.com 

Link Donwload จาก   Freedrive.com 

Link Donwload จาก   Drive.Google.com 
ทางเลือกสำหรับ Hi-Speed Internet ดาวน์โหลดรวมทุกไฟล์ .zip / .rar / .7z

Box.com
.zip (30.9MB)
.rar (30.5MB)
.7z (29.6MB)
Filecondo .zip (30.9MB) .rar (30.5MB) .7z (29.6MB)

ไฟล์ทั้งหมดได้ผ่านการแสกนไวรัสแล้ว
ด้วยโปรแกรม ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 (อัพเดทล่าสุด 7752 - 20121201)